İş Sağlığı ve Güvenlik Politikası


  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet edecektir.
  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaları yapacaktır,
  • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamayı, bu amaçla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşacaktır.